سرخط خبرها
خانه / معلمان / انتقال رسول بداقی معلم زندانی به بند عمومی
انتقال رسول بداقی معلم زندانی به بند عمومی

انتقال رسول بداقی معلم زندانی به بند عمومی

رسول بداقی از اعضای کانون صنفی معلمان که به مدت پنج ماه در بازداشتگاه دو الف به صورت انفرادی در بازداشت بود امروز عصر به اندرزگاه اوین بند 8 منتقل شد.این معلم زندانی که در تیرماه امسال حکم محکومیت شش ساله اش به پایان می رسید با پرونده ای جدید از اردیبهشت ما بند دو الف منتقل شده و در این پنج ماه در سلول انفرادی به سر می برد.
شایان ذکر است که در پرونده جدید رسول بداقی به سال حبس دیگر محکوم شده است.

علاوه بر رسول بداقی سه عضو دیگر کانون صنفی معلمان ایران نیز به اتهام فعالیت های صنفی در بازداشت به سر می برند.محمود بهشتی لنگرودی ،علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی از جمله این معلمان ذکر شده هستند.علاوه بر اعضای کانون صنفی ،علی رضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان نیز به اتهام فعالیت های صنفی در زندان است.
کمیته اطلاع رسانی کانون صنفی معلمان ایران