سرخط خبرها
خانه / دانش آموزان / معتاد در لباس دانش آموز دیگر چه صیغه ای است؟!
معتاد در لباس دانش آموز دیگر چه صیغه ای است؟!

معتاد در لباس دانش آموز دیگر چه صیغه ای است؟!

حقوق معلم و کارگر – نبی الله باستان فارسانی

مدیرکل آموزش و پرورش تهران در مصاحبه ای در مورد دانش آموزان معتاد گفت: به هیچ عنوان دانش آموز معتاد نداریم. البته ممکن است معتادی در لباس دانش آموز باشد ولی دانش آموز معتاد نمی شود!

اسفندیار چهاربند در ادامه اظهار داشت: آمار عنوان شده در خصوص اعتیاد در میان دانش آموزان کمتر از 1000 نفر بوده است!

با بازخوانی سخنان ایشان به تناقض آشکاری برمی خوریم. اول اینکه باید پرسید: معتاد در لباس دانش آموز دیگر چه صیغه ای است؟! دوم اینکه خود ایشان بلافاصله به آمار کمتر از 1000 نفر دانش آموز معتاد اشاره کرده است. مگر حدود هزار دانش آموز معتاد آمار کمی است که بخواهیم آن را بی اهمیت جلوه دهیم؟ در حالی که به صورت غیر رسمی آمار بسیار بالاتر از این است.

چهاربند در جایی دیگر به صورت غیرمستقیم وجود دانش آموزان معتاد را تایید کرده و اشاره کرده است که دانش آموزان معتاد، مواد صنعتی مصرف می کنند نه سنتی! همگان می دانند که زیان مواد مخدر صنعتی به مراتب بیشتر از مواد مخدر سنتی است.

این گونه اظهار نظرهای غیر کارشناسی آن هم از یک مدیرکل آموزش و پرورش جای تاسف دارد.