سرخط خبرها
خانه / پرستاران / وزیر بهداشت: راهی جز خصوصی‌سازی سیستم درمانی نداریم!
وزیر بهداشت: راهی جز خصوصی‌سازی سیستم درمانی نداریم!

وزیر بهداشت: راهی جز خصوصی‌سازی سیستم درمانی نداریم!

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام کاهش هزینه های کمرشکن درمان در دولت یازدهم به خبرگزاری ایرنا گفت: دولت با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه است و برای جبران این مسأله به سمت خرید خدمت از بخش خصوصی حرکت می کنیم.
سیدحسن هاشمی افزود: طرح تحول سلامت فشار کاری بیمارستان های دولتی را افزایش داده و ضریب اشغال تخت آنها را بالا برده، در عین حال سالهاست که در کشور بیمارستان سازی و پروژه های عمرانی در حوزه سلامت مغفول مانده، بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه برای جبران این کمبود، از امکانات بخش خصوصی استفاده و از این مراکز خرید خدمت کنیم. وی ادامه داد: اداره نظام سلامت با امکانات و اعتبارات معمول کنونی که در اختیار داریم، کار مشکلی است، باید نظام بهداشت و درمان را بصورت اقتصادی تعریف کنیم و همانطور که در بخش آب، برق، گاز، راه، مسکن و آموزش و پرورش، دولت بعد از تعرفه گذاری با لحاظ کردن سود سرمایه، خرید تصمینی می کند، باید در بخش سلامت نیز همین رویه را در پیش بگیرد.
وزیر بهداشت گفت: راهی جز خصوصی سازی نظام سلامت و خرید خدمت دولت از بخش خصوصی نداریم، وزارت بهداشت و دولت باید در جایگاه سیاستگذار، برنامه ریز و ناظر قرار بگیرند.

هاشمی افزود: سهم سلامت از بودجه های عمرانی برای ساخت بیمارستانها کمتر از 3.5 درصد بوده و سالهاست که سرمایه گذاری مناسبی برای ساخت بیمارستان در کشور انجام نشده و به همین علت اکثر بیمارستانهای کشور فرسوده هستند.