سرخط خبرها
خانه / معلمان / نامه آموزش بین الملل به شورای مرکزی تشکل های صنفی ایران
نامه آموزش بین الملل به شورای مرکزی تشکل های صنفی ایران

نامه آموزش بین الملل به شورای مرکزی تشکل های صنفی ایران

شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران
با احترام

دلایل متعددی وجود دارند که کیفیت آموزشی (Quality Education) را ممکن می سازند. یکی از آن دلایل آموزش با کیفیت (Quality Teaching) است که بر ساخته از استخدام نامزدهایی به غایت کیفی و دقیق برای اتخاذ شغل معلمی است و نیز بهره مند کردن ایشان از دوره های آموزشی بسیار کیفی، پیش از شروع به کار و نیز حمایت علمی و آموزشی مستمر ایشان در سیر ترقی حرفه شان.

در حقیقت معلمان مهمترین «منابع آموزش»ی و عوامل بحرانی (قطعی) تعیین کیفیت آموزشی هستند. آنها باید به عنوان «حرفه ای» هایی محترم مورد «احترام حرفه» ای قرار گیرند. «آموزگاری» می بایست به عنوان شغلی جذاب و دلربا انتخاب گردد و به عنوان حرفه ای به اندازه کافی جذاب و دلکش از نظر حقوق، مزایا و شرایط کاری و استخدامی، با هدف ابقاء و نگهداشتن بهترین و کیفی ترین معلمان در انجام «خدمت»‌ شان، باقی بماند.

لینک خبرنامه ماهانه EI در پی تقدیم می گردد. در نشر و اشتراک گذاری آن کوشا باشید.

با سپاس و احترام
فرد ون لییون
دبیر کل آموزش بین الملل

Unions get ready to drive the Education agenda forward

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3870

Teachers in Bermuda and Mongolia score big court victories

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3868

Refugee teachers face threat of losing basic rights

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3866

The European Parliament takes a stand to exclude education from TiSA

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3860