سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / احتمال اعتصاب کارگری در سوئد
احتمال اعتصاب کارگری در سوئد

احتمال اعتصاب کارگری در سوئد

پنج اتحادیه کارگری در سوئد بعد از اتمام قراردادهای جمعی کارگران با کارفرماها در 31 مارس 2016 برای افزایش دستمزد به مذاکره پرداختند.

اتحادیه های کارگری اعلام کردند که در صورت عدم توافق دست به اعتصاب خواهند زد. در پی نشست 5 اتحادیه ی کارگری با کارفرمایان طی روزهای گذشته فعلا هیچ توافقی بر سر افزایش دستمزدها حاصل نشده است. اتحادیه های کارگری خواستار افزایش 2/8 درصد دستمزدها هستند و کارفرمایان با 1/65 درصد موافقت خود را اعلام کرده اند؛ اما اتحادیه ها با درصد تعیین شده توسط کارفرما موافقت ندارند. همچنین یکی دیگر از خواست های کارگران امنیت محیط کار می باشد. بعد از این مذاکرات اتحادیه کارگران ساختمانی اعلام کرده است در صورت عدم توافق بر سر افزای ش دستمزد کارگران، این اتحادیه در 12 آپریل دست به اعتصاب خواهند زد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری