سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / اعتصاب عمومی وتظاهرات میلیونی در فرانسه علیه پیش‌نویس قانون کارالخمری
اعتصاب عمومی وتظاهرات میلیونی در فرانسه علیه پیش‌نویس قانون کارالخمری

اعتصاب عمومی وتظاهرات میلیونی در فرانسه علیه پیش‌نویس قانون کارالخمری

اعتراضات برای پس گرفتن پیش نویس قانون کار الخمری وبرای نوشتن یک قانون کاردرقرن بیست ویکم بطورواقعی مورد استقبال قرارگرفت.

به گزارش31مارس سندیکای ث.ژ.ت،یک میلیون و200هزارنفربا حضوردر250تظاهرات خیابانی بهمراه هزاران کارگراعتصابی دراعتراضات روز 31مارس شرکت کردند.

اعتراضات31مارس، خواست 70درصد فرانسوی ها را مبنی برپس گرفتن پیش نویس قانون کار الخمری،بنمایش گذاشت.

دربسیاری از تظاهرات ها وحدت سندیکاها فراتر از انتظارفراخوان دهندگان پیش رفت.

بنا بهمین گزارش،دولت باید این پیش نویس راهمچون طرح سلب ملیت پس بگیرد.پیش نویسی که طی 30سال گذشته درفرانسه واروپا نشان داده است با پایمال کردن حقوق کارگران وکاهش دستمزد،افزایش بیکاری وبالا رفتن سود سهامداران را به همراه خواهد داشت.

جوانان درهمه جا فریاد می زدند:ما خواهان شرایط بهتری هستیم.

سندیکای ث.ژ.ت کمترکارکردن با شرایط کاری بهتر وکار برای همه را پیشنهاد می کند.ما نوعی دیگر ازتقسیم ثروت وهمچنین خواهان افزایش دستمزد ومستمری هستیم.ما به اعتراضات،اعتصابات وتظاهرات خود ازجمله 5و9آوریل وپس از آن تا پس گرفتن پیش نویس قانون کار الخمری ادامه خواهیم داد.

بنابه گزارشات منتشره در رسانه های فرانسوی، بنقل ازوزارت آموزش و پروش٬ دانش آموزان ۱۷۶ دبیرستان دراعتصاب عمومی امروز شرکت کردند.

راهپیمایی اعتراضی در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله پاریس، مارسی،نانت و رن باحمله پلیس مواجه شد وبعنوان مثال در پاریس حداقل 10نفربازداشت شدند.

اعتصاب کارکنان مترو در پاریس موجب شد که صبح روز پنجشنبه بیش از ۴۴۰ کیلومتر ترافیک در اطراف پایتخت فرانسه ایجاد شود.

بسیاری از کارکنان شرکت هواپیمایی ایرفرانس و راه آهن فرانسه دراین اعتصاب شرکت داشتند.

برج ایفیل هم بدلیل اعتصاب کارکنانش تعطیل شد.