سرخط خبرها
خانه / کارگران / نامه‌های جعفرعظیم‌زاده و اسماعیل عبدی به رییس زندان اوین مبنی بر شروع اعتصاب غذای نامحدود
نامه‌های جعفرعظیم‌زاده و اسماعیل عبدی به رییس زندان اوین مبنی بر شروع اعتصاب غذای نامحدود

نامه‌های جعفرعظیم‌زاده و اسماعیل عبدی به رییس زندان اوین مبنی بر شروع اعتصاب غذای نامحدود

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی نامه‌ی شروع اعتصاب غذای خود را قبل از ظهر امروز دهم اردیبهشت 95، تحویل مسئولین بند 8 زندان اوین دادند.

با توجه به مقررات زندان مبنی بر ارائه فردی نامه‌ی زندانی به مسئولین، این دو نفر مجبور شدند نامه‌ی شروع اعتصاب غذای خود را به طور فردی تحویل مسئولین دهند.

موضوع درخواست:

اعتصاب غذا

به ریاست بند زندان اوین

با سلام

بدینوسیله اینجانب جعفر عظیم‌زاده اعلام می‌دارم در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر ، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل مؤثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این‌گونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت ماه سال 1395 از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زنم.

جعفر عظیم زاده


 

موضوع درخواست:

اعتصاب غذا

به ریاست بند زندان اوین

با سلام

بدینوسیله اینجانب اسماعیل عبدی اعلام می‌دارم در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر ، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل مؤثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این‌گونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت ماه سال 1395 از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زنم.

اسماعیل عبدی