سرخط خبرها
خانه / معلمان / کوشندگان صنفی معلمان را آزاد کنید
کوشندگان صنفی معلمان را آزاد کنید

کوشندگان صنفی معلمان را آزاد کنید

طی یک ماه گذشته دو تن از کوشندگان کانون صنفی معلمان ایران علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی زندانی شدند. همان طوری که در اطلاعیه قبلی نیز متذکر شدیم بازداشت و حمله به کوشندگان صنفی به سیاست دولت و وزارت کار تبدیل شده است.

ما ضمن محکوم کردن این گونه برخوردها ، حمایت از این دو کوشنده صنفی(اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی ) را حمایت از حقوق اجتماعی و صنفی دانسته و رعایت حقوق تاکید شده در قانون اساسی را به حکومت گران متذکر می شویم.

حق تجمع و حق داشتن انجمن های صنفی از حقوق اصلی انسانی همه احاد ملت است و تعرض به این حقوق زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک