سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / نامه مشترک اتحادیه های صنفی فرانسه در اعتراض به فشارها بر فعالان صنفی ایران
نامه مشترک اتحادیه های صنفی فرانسه در اعتراض به فشارها بر فعالان صنفی ایران

نامه مشترک اتحادیه های صنفی فرانسه در اعتراض به فشارها بر فعالان صنفی ایران

بازداشت ها و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالین صنفی کارگری و همچنین اعضای کانون های صنفی معلمان ایران ، اشخاص و سازمان های بین المللی و فعال حقوق بشر را به واکنش های مختلف واداشته است. نوشتن نامه و بیانیه های متعدد از جمله ی این واکنش هاست که همگی در مجموع خواستار پایان دادن به روند دستگیری ها و همچنین فشار علیه فعالان صنفی و مدنی بوده اند.
در این میان با اعلام خبر سفر رییس جمهور ایران به فرانسه دبیر سراسری (CFE-CGC) لوران برژه و همچنین دبیر بین المللی ( CFE-CGC) کریستف لوفور به همراهی آقایان فلیب لویی رئیس (CFTC)؛فلیپ مارتینز دبیر سراسری (CGT) ؛برنادت گرو آزون دبیر سراسری (FSU )؛ریک به نل و سیسیل گودار لالان سخنگویان سود سولیدر و لوک بریی دبیر سراسری اونسا طی نامه مشترکی به رییس جمهور فرانسه و وزیر امورخارجه با تشریح وضعیت فعالان صنفی ایران خواستار دخالت و میانجگیری مقامات یاد شده نزد آقای روحانی رییس جمهور ایران برای پایان دادن به این شرایط بوده اند
در بخش هایی از این نامه آمده است که : در ایران معلمان دستگیر و زندانی می شوند. تعدادی از این معلمان زندانی که دوران محکومیت شان را می گذراندند دوباره “محاکمه” شده و مجددا به حبس های سنگین محکوم شده اند. در حال حاضر تعداد بسیاری از مبارزان عضو تشکل صنفی معلمان به حبس های سنگین محکوم شده اند: از بداقی، بهشتی لنگرودی، بهلولی، نیک نژاد، عبدی و علیرضا هاشمی . اسامی معلمان زندانی متاسفانه به این لیست محدود نمیشوند. در این رابطه یک پرونده کاملی در اختیار شما قرار می دهیم.
در بخش آغازین نامه به وضعیت بغرنج جسمانی محمود صالحی اشاره دارد و عنوان می شود چنانچه حکم 9 سال زندان این فعال سندیکایی اجرا شود و هرآینه زندانی شود آشکارا جانش در خطر می افتد
در ادامه به شاهرخ زمانی و شبهات مطرح شده در مورد مرگ وی می پردازد و همچنین به کسانی چون ابراهیم زاده، اخوان، باقری, جراحی می پردازد و یادآور می شوند که این فعالین همراه با تعداد زیادی از کارگران اعتصابی همگی به اتهام “خرابکاری اقتصادی” محکوم شده، از کار اخراج و زندانی شده اند.
در پایان این نامه خطاب به ریاست جمهوری فرانسه آمده است : ما باور داریم که :
– برای حفظ سلامتی محمود صالحی؛
– با هدف تحقق اجرای معائدات اساسی سازمان جهانی کار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، معائدات پذیرفته شده توسط تمام کشورهای عضو سازمان از جمله ایران،
شما در جایگاهی قرار دارید که می توانید نزد آقای حسن روحانی دخالت کنید.
آقای رئیس جمهور، آقای وزیر، احترامات فائقه ما را بپذیرید.