سرخط خبرها
خانه / بازنشستگان / قطعنامه تجمع روز سه‌شنبه ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۴ فرهنگیان بازنشسته
قطعنامه تجمع روز سه‌شنبه ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۴ فرهنگیان بازنشسته

قطعنامه تجمع روز سه‌شنبه ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۴ فرهنگیان بازنشسته

ما ز یاران چشم یاری داشتیم امروز ما نمایندگان فرهنگیان بازنشسته در سازمان برنامه و بودجه گرد هم آمده ایم چون این سازمان نیز هم چون نهادهای دیگر قدمی برای حل مشکلات معیشتی و بهبود وضع بیمه ی ما انجام نداده و در مقابل درخواست های مکرر حق طلبانه و قانون مندمان پاسخی جز وعده های بی سرانجام و جلسات بی ثمر نصیب ما نگردیده است . خواسته های ما عبارتند از : ۱ _ اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۴ برای بازنشستگان از جمله : الف _ اجرای ماده ۱۲۵ از سال ۱۳۸۷ و پرداخت افزایش اثر این ماده بر حقوقمان از سال ۱۳۸۷ تا کنون ب _ اجرای تبصره ۳ ماده ۶۵ برای ضریب۱/ ۱ حق شغل آموزشی که با توجه به ماده ۶۴ به بازنشستگان فرهنگی که شغل آموزشی داشتند نیز تعلق می گیرد از سال ۱۳۸۶ که سال اجرای این قانون برای بازنشستگان می باشد هستیم ج _ رفع ایراد جداول حق شغل بازنشستگان زیر نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اصلاح احکام بازنشستگان همانند شاغلین از بدو اجرای این قانون برای بازنشستگان ۲ _ برخورداری از بیمه ی کامل و جامع شامل بستری ، خدمات دیگر و دارو مانند سایر وزارتخانه‌ها و عقد قرارداد با شرکت های بیمه معتبر و مساعدت دولت در تامین هزینه هزینه‌های آن در پایان ما بازنشستگان آموزش و پرورش خواستار اقدام قطعی و عملی سازمان برنامه و بودجه به خواسته هایمان هستیم ، چرا که :
دو صد گفته چون نیم کردار نیست بازنشستگان آموزش و پرورش