سرخط خبرها
خانه / معلمان / پلمپ کردن دفتر کانون صنفی معلمان قزوین زنگ خطری برای به محاق راندن تشکلهای صنفی ومدنی
پلمپ کردن دفتر کانون صنفی معلمان قزوین زنگ خطری برای به محاق راندن تشکلهای صنفی ومدنی

پلمپ کردن دفتر کانون صنفی معلمان قزوین زنگ خطری برای به محاق راندن تشکلهای صنفی ومدنی

صلاح آزادی / فعال صنفی معلمان مریوان

همچنانکه درجریان هستید دراقدامی غیر قانونی مدیرکل سیاسی استانداری  قزوین با همکاری حراست اداره کل آموزش وپرورش استان مذکور به دلیل غیرقانونی بودن فعالیتهای دفترکانون صنفی فرهنگیان قزوین دفتر این کانون را پلمپ وتابلوی آن را پایین کشیدند ،
این اقدام غیرقانونی درشرایطی صورت گرفت که کانون صنفی فرهنگیان قزوین یکی از تشکلهای باسابقه و عضوشورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران است، و مجوز فعالیت خودرا درتاریخ ۳ /۹ /۷۷ به شماره ۲٦۰۱۹۰۸ ازکمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور اخذنموده و تاکنون چهاردوره مجمع عمومی برگزارکرده است همچنین درتاریخ ۱۴ /۱۰ /۹۵ طی مجوز شماره ص/۲۵٦۰/۵۹۲۷ موفق به انجام انتخابات مجمع عمومی باحضور نماینده فرمانداری شده است ،
درهمین راستا علیرغم پیگیری های مجدانه صدور پروانه فعالیت تاکنون به تعویق افتاده است.
این اقدام مدیرکل سیاسی استان قزوین درتضاد با قوانین موجود واصول قضایی است وهیچ نهادی بدون طی مراحل قانونی وقضایی نمی تواند اقدام به پلمپ دفترکانون مذکور نماید؛ درواقع این اقدام غیرقانونی زنگ خطریست برای به محاق راندن کانون های صنفی فرهنگیان درتمام کشور . لذا به عنوان یک فعال صنفی فرهنگیان این رویه غیرقانونی دربرخورد با تشکلهای مستقل فرهنگیان را محکوم می کنم واز دوستان وفعالان صنفی و کانونهای صنفی فرهنگیان درسراسر کشور استدعا دارم در مقابله با این اقدام غیرقانونی ضمن محکوم کردن آن از تمام پتانسیلهای موجوددرجهت بازگشایی دفترکانون صنفی فرهنگیان قزوین استفاده کنند و ازطریق صدور بیانیه های حمایتی، این اقدام غیر اصولی را محکوم نمایند