سرخط خبرها
خانه / معلمان / گزارش سومین روز بازداشت فعالان صنفی معلمان محمد رضا نیکنژاد و مهدی بهلولی
گزارش سومین روز بازداشت فعالان صنفی معلمان محمد رضا نیکنژاد و مهدی بهلولی

گزارش سومین روز بازداشت فعالان صنفی معلمان محمد رضا نیکنژاد و مهدی بهلولی

محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان 

      امروز چهارشنبه یازدهم  شهریور همسران آقایان محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی برای پیگیری وضعیت این دو عزیز و آگاهی از شرایط نگهداری آنها به شعبه دو بازپرسی اوین مراجعه کرده اند.

      اجازه ورود به شعبه داده نشده و هیچ گونه پاسخ روشنی از بازپرسی دریافت نکرده اند.گفته شده تا پایان زمان بازجویی ها امکان پاسخ گویی وجود نداشته و از  پاسخ درباره مکان نگهداری، نهاد امنیتی بازداشت کننده  و مدت زمان بازداشت خودداری کرده و خواستار ترک محل از سوی خانواده این دو فعال صنفی شده اند.

      در تحولی دیگر جنابان نیک نژاد و بهلولی با منزل تماس گرفته و بافرزندانشان صحبت کرده اند.آقای بهلولی وضعیت روحی وجسمی خود را خوب توصیف کرده و خواستار عدم پیگیری خانواده شده و بیان کرده اند که احتمالا تا ده روز آینده در بازداشت خواهند بود. در این تماس تلفنی آقای بهلولی از برآورده شدن نیازهای دارویی خود در زندان نیز سخن گفته اند.

      آقای نیک نژاد هم در تماس تلفنی خود وضعیت جسمی و روحی خود را بسیار خوب توصیف کرده اند . گفته اند هر روز در محیط سلول ورزش می کنند و احتمالا برای فردا تماس خواهند گرفت .

      با توجه به حضور همسران این عزیزان در بازپرسی در هنگام تماس ،جنابان نیکنژاد و بهلولی فقط امکان مکالمه با فرزندان خود را داشته اند.

      شایان ذکر است که این دوفعال صنفی روز دوشنبه با حکم شعبه دو بازپرسی اوین بازداشت شده و هم اکنون در مراحل بازجویی در زندان به سر می برند .