سرخط خبرها
خانه / کارگران / عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری بروجرد و سد سازی البرز
عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری بروجرد و سد سازی البرز

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری بروجرد و سد سازی البرز

بر اساس گزارش رسیده به حقوق معلم و کارگر، کارگران شهرداری بروجرد 6 ماه و کارگران سدسازی البرز در شهرستان سواد کوه 7 ماه دستمزد معوقه طلبکارند. برپایه این گزارش، مقامات شهرداری بروجرد از پرداخت 6 ماه دستمزد کارگران این شهرداری خودداری می ورزند. همچنین 85  نفر از کارگران و کارمندان سدسازی البرز در شهرستان سواد کوه استان مازندران 7 ماه است که به بهانه فقدان نقدینگی و عدم تخصیص اعتبار پروژه های عمرانی، دستمزدی دریافت نکرده اند.