سرخط خبرها
خانه / کارگران / گردهمایی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان ، تهران وکرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری
گردهمایی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان ، تهران وکرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری

گردهمایی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان ، تهران وکرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری

بیش از ۵۰۰ تن از بازنشستگان ذوب آهن از اصفهان ، تهران، کرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران گردهم آمدند. آنان از عقب افتادن حقوق وتعیین تکلیف موجودی صندوق بازنشستگی کارکنان ذوب آهن و همچنین موضوع بیمه های تکمیلی شان به ریاست جمهوری شکایت برده بودند.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بازنشستگان ذوب آهن

امروز بیش از ۵۰۰ تن از بازنشستگان ذوب آهن از اصفهان ، تهران، کرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران گردهم آمدند. آنان از عقب افتادن حقوق وتعیین تکلیف موجودی صندوق بازنشستگی کارکنان ذوب آهن و همچنین موضوع بیمه های تکمیلی شان به ریاست جمهوری شکایت برده بودند. متاسفانه هیچ کس برای پاسخگویی به این زحمتکشان حاضر نشد. تصمیم بر این است که باز هم فردا در مقابل دفتر ریاست جمهوری ساعت ۸ صبح تجمع کنند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

15 آذر 94