سرخط خبرها
خانه / معلمان / فعالیت تشکیلاتی فرهنگیان و چالش های موجود
فعالیت تشکیلاتی فرهنگیان و چالش های موجود

فعالیت تشکیلاتی فرهنگیان و چالش های موجود

اسکندر لطفی

پیش از این در چند یادداشت تلگرامی با نگاهی اجمالی پیامدهای پافشاری و اصرار معدودی از فعالین بر کنش های صرفا تشکیلاتی و مطلق کردن چنین امری را با شرایط فعلی تشکل ها برشمردم
در ادامه ذکر موارد زیر نیز ضروری به نظر می رسد:
یکم: تشکل های بسیاری عملا تشکل را به جمعی محدود تنزل داده و هر نوآوری کنشگران جدید و ورود دادن جمع گسترده تر معلمان را در تشکل به بهانه مختلف بر نمی تابند در چنین شرایطی مفیدترین شیوه بهره گیری از قدرت شورای هماهنگی برای خروج از چنین روندی است
لازم می نماید شورای هماهنگی دراولین فرصت اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی جدید کند و تشکل های عضو را به تمکین از قوانین شورا ملزم کند
شرط عضویت تشکل ها در شورا منوط به نظارت کامل شورا در جریان انتخابات و ساز و کارهای بعدی تشکیلاتی شود
حق رای در شورا شایسته ی تشکل هایست که منطبق با ایین نامه ی شورا انتخابات خود را برگزار کنند و ناظرین شورا در جریان برگزاری مجمع های تشکل های عضو نظارت کافی داشته باشند همچنین تشکل عضو شورا حداقل استاندارد مورد نظر شورا را در داشتن عضوهای واقعی که حق عضویت مستمر پرداخت نمایند، رعایت کرده باشداین مهم توان عملیاتی کردن و اجرای مصوبه های شورا را در تشکل های عضو چند برابر می کند
گزارش مستمر فعالیت ها و کنش های صنفی تشکل عضو به شورا هم ضرورت تمام دارد
دوم : شکل گیری کمیته های شورا به شکل جدی و سپردن مدیریت کمیته ها به اهل فن و متخصصان امر الزامی است ضرورتی ندارد اعضای کمیته ها حتما عضو هیات مدیره کانون ها باشند حضور چند هیات مدیره در هر کمیته و مشارکت دادن اعضای عادی تشکل ها در کمیته های شورا؛ پویایی و اثر گذاری کمیته ها را چند برابر می کند
همچنین ضمن برگزاری انتخابات داخلی که نیازی به مجوز هیچ نهادی ندارد مسولیت های مختلف شورا بین اعضا تقسیم شود و هر کمیته و هر منتخب مقید به ارایه مرتب گزارش فعالیت خود به شورا و در مواردی به عامه ی معلمان شود
چهارم: انجام کنش های میدانی در شرایط متزلزل کنونی که هیچ مجمعی به تایید وزارت کشور نرسیده است ظاهرا مورد توافق تشکل ها نیست این قبیل کنش ها معمولا توسط فعالین مستقل با نام خودجوش سازماندهی شده و به نوعی از دلزدگی جامعه ی فرهنگیان از رکود دوران بازسازی تشکل ها کاسته اند
در چنین شرایطی فرصت فعالیت برای فعالین مستقل باید همواره فراهم باشد و از رفتارهای دیکتاتور مابانه و بایکوت کنش های غیر تشکیلاتی پرهیز شود
ادامه ی سنگ اندازی هایی که در تجمع ۱۹ اسفند شاهد ان بودیم خیلی زود می تواند به شکلی تقابلی دراید و در اینده شاهد مقاومت فعالین مستقل به کنش های مورد نظر شورا و تشکل ها باشیم شکل گیری چنین رویه ایی و تقابل های بیهوده ای در وهله ی اول جامعه ی معلمی و سپس آحاد جامعه را متضرر خواهد کرد
در شرایط فعلی و با ساختار تشکیلاتی کنونی فعالین شاخص و صاحب نظر لازم است در موضع گیری هایشان تمام جوانب را بسنجند و به تقابل هایی که جنبش را متضرر می کند دامن نزنند. ضرورت دارد هر تشکلی کنش های خود جوش را که اراده ی جمعی معلمان است، سازماندهی کرده و تداوم حرکت را در نهایت خود عهده دار شوند
همواره فعالین مستقل خوش فکر توانایی وجود داشته اند که به دلایل متعدد به عضویت تشکلی درنیامده اند
این دلایل می تواند ناشی از ناشناخته بودنشان در زمان مجمع ها و انتخابات هیات مدیره باشد و گاهی قربانی تمامیت خواهی گروهی از هیات مدیره ها در انتخابات بعضی مناطق بوده اند همچنین ممکن است در محل کار و زندگیشان تشکلی برای فعالیت شکل وجود نداشته باشد
در حالیکه می توان با حمایت از فعالین مستقل گستره ی جنبش را به اقصا نقاط کشور رساند و زمینه ی شکل گیری تشکل های صنفی جدیدی درمناطق دیگر کشور فراهم شود
پر واضح است کسانی هم وجود دارند که فعالیتشان رسما جهت دار و در راستای منافع جریان های سیاسی خصوصا اصلاح طلبان است و یا زیرکانه عامل امنیتی ها بوده و حتی خود را به شکل قهرمانان شجاع و رادیکال هم در مقاطعی عرصه کرده اند و همراهی عده ای را که شناخت کافی از آن ها ندارند، به دست آورده اند
این جماعت در میان تشکل ها هم ممکن است وجود داشته باشند و اختصاصی فعالین مستقل نیست البته در تشکل ها کمتر مجالی برای جولان آن ها داده می شود ولی دور نیست که در بعضی از تشکل ها با زیرکی تشکل را از مدار واقعی صنفی خارج کرده و به سمت کنش های بی اثر و کذایی هدایت نمایند و عملا منافع دولت ها و جریان های سیاسی و در حالت بدبینانه منافع امنیتی ها را تامین نمایند حساب این گروه را باید از فعالین مستقل تمایز داد