سرخط خبرها
خانه / معلمان / برای یک فعال صنفی معلمان پرونده تشکیل شد
برای یک فعال صنفی معلمان پرونده تشکیل شد

برای یک فعال صنفی معلمان پرونده تشکیل شد

برای طاهر قادر زاده، عضو انجمن صنفی معلمان  کردستان، پرونده ای در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سقز تشکیل شده است.
از قرار معلوم اتهام وارده در این پرونده تبلیغ علیه نظام ذکر شده است.
در حال حاضر، این پرونده به شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز ارجاع شده است.
این فعال صنفی معلمان در ماه های گذشته به علت فعالیت های صنفی، بارها برای بازجویی احضار شده است.