سرخط خبرها
خانه / کارگران / اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: پرونده سازی ، آزار ، اذیت و زندانی کردن کارگران محکوم است.


 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هر گونه فشار،پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر کارگران زندانی می باشد.

پرونده سازی و آزار و اذیت و زندانی کردن کارگران محکوم است

روز دوشنبه18 آبان جعفر عظیم زاده از اتحادیه ازاد کارگران ایران که به شش سال زندان محکوم شده است ، جهت اجرای حکم، خود را به اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هر گونه فشار،پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری را محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر کارگران زندانی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۸آبان ۱۳۹۴