سرخط خبرها
خانه / کارگران / سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی: رضا شهابی در زندان سکته کرده است
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی: رضا شهابی در زندان سکته کرده است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی: رضا شهابی در زندان سکته کرده است

یه نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در ملاقاتی که روز چهارشنبه خانواده با رضا شهابی در زندان داشته است نیمه چپ صورت رضا افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاص داشته است. و رضا گفته به پزشک زندان که مراجعه کردم؛ به من گفته سکته خفیف کرده ای.

پزشک متخصص پیش از این تشخیص داده بود شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. علاوه بر این رضا مکرر فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند و هر از گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند و به تشخیص پزشک متخصص هم توجه نکردند تا اینکه متاسفانه این کارگر زندانی سکته کرد. حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری اش به بیمارستان اعزام نشده است.