سرخط خبرها
خانه / کارگران / به کارکنان اخراجی پدیده شاندیز بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد!
به کارکنان اخراجی پدیده شاندیز بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد!

به کارکنان اخراجی پدیده شاندیز بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد!

از آنجایی که اغلب پرسنل پدیده افرادی هستند که به صورت پروژه‌ای با این شرکت همکاری می‌کردند بیمه بیکاری با توجه به متن قانون و نوع استخدام و قرارداد آنان شامل این افراد نمی‌شود.

روز گذشته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمار تامل‌برانگیزی از اخراجی‌های پدیده را رسانه‌ای کرد و گفت: از ٣٥‌هزار نفر شاغل در پدیده، ٧‌هزار نفر به دلیل سوءتدبیر بیکار شدند.

اما مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی با رد اخراج ٧‌هزار نفر از پرسنل پدیده در مجموعه پروژه‌های این شرکت در کشور، گفت: تا جایی‌که من اطلاع دارم در مجموع پرسنل شاغل پدیده در کشور تاکنون ٥‌هزار و ١٠٠‌نفر از کار بیکار شده‌اند.

محمود احمدی در پاسخ به سؤالی درباره بیمه بیکاری افرادی که به دلیل اخراج از کار برای دریافت مقرری بیکاری مراجعه کرده‌اند، اظهار کرد: از آنجایی که اغلب پرسنل پدیده افرادی هستند که به صورت پروژه‌ای با این شرکت همکاری می‌کردند بیمه بیکاری با توجه به متن قانون و نوع استخدام و قرارداد آنان شامل این افراد نمی‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی در ادامه خواستار آن شد که تعداد پرسنل بیکار شده و تعداد افرادی که همچنان در پدیده مشغول به کار هستند و بیمه برای آنان رد می‌شود را از تامین اجتماعی خراسان‌رضوی جویا شویم.

در همین حال، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان‌رضوی در گفتگو با ما اخراج ٧‌هزار نفر از پرسنل پدیده را با توجه به گستره رقمی اعلامی غیرممکن دانست و گفت: مگر پدیده چه تعداد پرسنل داشته است که ٧‌هزار نفر از این افراد اخراج شده‌اند؟ این عدد و رقم در حالتی می‌تواند قابل قبول باشد که اشتغال‌های غیرمستقیم و اشتغال برای افرادی را که با چند واسطه به پدیده ختم می‌شد در زمره شاغلان این شرکت محسوب کنیم.

محمد قوامی با قبول درصد درخور توجهی از اشتغال پدیده‌ای در خراسان‌رضوی، افزود: خراسان‌رضوی و کیش به دلیل آنکه بیشتر پروژه‌های تعریف شده شرکت پدیده شاندیز در این آن‌هاست، درصد تامل‌پذیری از تعداد پرسنل این شرکت را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان‌رضوی در بیان آمار تعداد پرسنلی که بیمه آنان به دلیل اخراج در چند ماه رد نشده است، گفت: نمی‌توان آماری از تعداد پرسنل بیکار شده ارائه داد، چون بیشتر این افراد پروژه‌ای و پیمانی هستند و بیمه بیکاری مشمول این افراد نمی‌شود.

قوامی در ادامه تنها به آمار پرسنلی که همچنان برای آنان بیمه رد می‌شود، اشاره کرد و افزود: اما در مجموع آنچه می‌توان برای فعالیت پرسنل پدیده می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در حال حاضر شرکت پدیده برای ٣‌هزار نفر از پرسنل خود بیمه رد می‌کند.