سرخط خبرها
خانه / کارگران / Union is Our Right ( شماره سوم پیام آور سندیکا)
Union is Our Right ( شماره سوم پیام آور سندیکا)

Union is Our Right ( شماره سوم پیام آور سندیکا)

 

payamavarشماره سوم پیام آور سندیکا (پیام سندیکای زبان انگلیسی) منتشر شد

در این شماره می خوانید:
سرپیام که اختصاص دارد به مبارزات کارگران در تیرماه سال ۱۳۲۳ و خصوصی سازی است
اعتصاب هفت تپه در رابطه با حقوق پرداخت نشده
مشکلات زنان کارگر به قلم رضا کارشناسان
۱۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند
انتخاب ایران در سازمان جهانی کار
گاهی به تاریخ جنبش کارگری ایران
اطلاعیه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک :نه به صندوق بین المللی پول (در رابطه با معدنچیان بافق)