سرخط خبرها
خانه / کارگران / سندیکای کارگران نقاش استان البرز: واله زمانی را آزاد کنید
سندیکای کارگران نقاش استان البرز: واله زمانی را آزاد کنید

سندیکای کارگران نقاش استان البرز: واله زمانی را آزاد کنید

در پی دستگیری های اخیر فعالان سندیکایی ، ۴ روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده است. واله زمانی پسر عموی شاهرخ زمانی است و از فعالان سندیکای کارگران نقاش استان البرز می باشد. دستگیری بدون حکم و شبانه او توسط افراد مسلح که کارت شناسایی هم ارایه نکردند نقض خشن قوانین جاری مملکت است. ما خواهان آزادی بی قید و شرط و وفوری او و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی هستیم.

سندیکای کارگران نقاش استان البرز

۲/۷/۱۳۹۴