سرخط خبرها
خانه / کارگران / واله زمانی بازداشت شد
واله زمانی بازداشت شد

واله زمانی بازداشت شد

حقوق معلم و کارگر به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران: ساعت 23 دوشنبه شب 29 شهریور94 در حالی که واله زمانی قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازل شان داشت بین راه نیروهای امنیتی به بهانه رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپس با رسیدن سه ماشین از نیروهای انتظامی به محل، همان جا در خیابان همه آنان را مورد بازجوئی در مورد علت حضورشان در منزل واله زمانی قرار دادند و پس از نیم ساعت بازجوئی  و صحبت در خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند.

 

بنا بر گزارش های رسیده، مامورین امنیتی پس از بازگشت  واله زمانی به سمت منزلش بار دیگر سر راه وی را گرفته و او را بازداشت کردند. تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری واله زمانی خبری در دست نیست. واله زمانی پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاهرخ داشت و  5 فعال کارگری دیشب به عیادت وی و خانواه اش رفته بودند.