سرخط خبرها
خانه / معلمان / پایین بودن سطح مشارکت مدنی زنان و ریشه های آن
پایین بودن سطح مشارکت مدنی زنان و ریشه های آن

پایین بودن سطح مشارکت مدنی زنان و ریشه های آن

لیلا ملکی

حرکت صنفی معلمان ایران درچارچوب حرکتهای مدنی و درراستای تلاش برای رشدو پویایی جامعه ای که متشکل از زنان و مردان با نسبت حدودا 50-50است، آغاز شده و طی چندماه اخیر سرعت گرفته است.حوزه فعالیتهای مدنی هیچگاه حوزه انحصاری نبوده است و هیچ جنسT شغل و گروهی دراین حوزه مشمول محدودیت و ممنوعیت نیستند.با نگاه باین مقدمه و به نسبت شاغلین زن به مرد در نهاد آموزش پرورش که گاها درشهرهای بزرگی مانند تهران حتا حدودابه 70 درصد هم میرسد واز سویی سطح نسبی فعالیت بانوان در عرصه جنبش صنفی معلمان ایران در چندماه اخیر چه در فضای مجازی و چه در حضور اجتماعی درحرکتهاکه در برخی استانها به صفر میرسدونیز بانگاهی به آمار اعضای کانون ها در سطح استان ها بنظرمیرسد که باید بدنبال پاسخی منطقی ومبتنی بر استدلال دقیق و مطالعات همه جانبه برای ضعف حضور کمی و عددی (ونه کیفی) بانوان دراین عرصه باشیم، باشدکه به راهکار مناسب برای جبران این نقیصه رهنمون شود
دراین نوشتار بطور مختصرو تنهابرای شروع کنکاش دراین زمینه بطور مختصرو سطحی به چند عامل اشاره میکنم:
1-عدم توجه به پیشینه  تاریخی و بستر فرهنگی واجتماعی فعالیت زنان تحت حاکمیت نظام بسیا ر کهنه وریشه دار مردسالارانه مانع از پیشرفت دراین بحث میشود.حقیقت این است که امروزمیان شکل زند گی اجتماعی و تفکر موجود در جامعه ما فاصله بسیار عمیقی است که مانع ا ایجاد تواز ن و تعادل برای پویایی و توسعه می شود.باوجودی که نظام سنتی تقسیم کار مرد برای شکار و زن برای خانه عملا ازبین رفته است وهردو قطب امروز برای شکارتعریف شده اند اما نگاه عرفی به این قضیه هنوز تغییر نکرده است.
بستر فرهنگ ی ماامروز نه تنها مستعد و مناسب رشد روبه جلو نیست، بلکه برنامه ریزی های کلان درابعادی در جهت تحلیل و اضمحلال بنیانهای نهاده شده پیش میرود، نگاهی به کاهش آمارزنان شاغل در مشاغل غیر خانگی در سال 89-90 از 14 درصد به 12/6 نشانه برنامه ریزی های حمایتی کلان برای زنان نیست بلکه بیانگر ایجاد محدودیت های شغلی و تحصیلی برای این نیمه جمعیت کشور است.
مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی باعنوان سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه شغل اصلی زنان را همسرداری و مادری عنوان می کند ، سایر مشاغل را در چهار رده  مناسب، مطلوب، برابر بامردان، ونامناسب برای زنان تعریف نموده و برهمین مبنا محدودیت های بیش از پیش برای حضور زنان درعرصه ی تحصیل وکسب تخصص و اشتغال زایی فراهم می شود.
2-محرومیت مستمر بانوان از مدیریت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، امکان کسب مهارت و توانمندی در رویارویی بامسایل اجتماعی و حرکتهای مدنی رااز آنان گرفته است و اعتمادبنفس این قشر توانمند در حرکت دوشادوش و گفتمان بر ابر با مردان هم صنف را ا آنان سلب نموده است.بطور مثال در وزارت آموزش و پرورش باوجود نسبت بالای حضور بانوان در عرصه آموزش، چه تعداد از آنان در پستهای ستادی و مدیریتی (بجزمدیریت مدارس) در سطح ادارات ، سا زمانهاو وزارتخانه حضور دارند؟
3-برخی از دلایل این کمرنگی باز میگردد به عدم برنامه ریز ی و مدیریت کلان در سطح خانواده ها.فشار نقش های درون خانوادگی بر زنان و فقدان سازوکارحمایتی مناسب در سیاست های کشوری ونیز عدم همکاری همسران دراین محدوده و دربسیاری موارد ممانعت ایشان با استناد به حقوق خانواده وحاکمیت ونظارت مرد بر زن درخانواده ،  از دلایلی ست که مردان درنگاه انتقادی به نقش کمرنگ بانوان نادیده می گیرند.
4-نگاه سنتی و رشد نیافته اجتماعی که در موارد بالا بدان اشاره شد ، وحاکمیت نظام اخلاقی مرد سالارانه متاسفانه تنگناهای اخلاقی بسیاری را برای حضور زنان در فعالیت های مدنی ایجاد کرده است.آسیب اتهامات اخلاقی به مردان در مقایسه با زنان بسیار ناچیز است، زن براحتی در معرض نگاه اتهام آمیز می شکند، طرد ونابو د می شود، واین رویه غلط موجب ایجاد سایه ترس برجامعه بانوان و مانعی بزرگ برای فعالیتهای مدنی ست.
5-ودر نهایت نگاهی به تعریف حقوقی تامین معاش درخانواده  ها که همچنان بطور سنتی فقط شامل مرد میباشد (ودربنداول بدان اشاره کردم) بطور ناخودآگاه زنان شاغل را- که غالبا سهم بزرگی هم درمعاش خانواده دارند- از پذیرش مسوولیت نان آوری معاف داشته وازین باب اغلب ،بانوان شاغل رانسبت به حقوق شغلی و میزان درآمد و مسایل شغل محوله کم توجه نموده است، بحدی که بسیاری ا زبانوان حتی از بندهای مندرج در فیش حقوقی خود بی اطلاعند. این مورد را نیز باید اضافه کرد که در شرایطی که همسران رفاه نسبی خانواده هارا تامین کنند، این بی توجهی بیشتر ومیز ان فعالیت کمتر خواهد شد.
این نوشتار تنها به مختصری از دلایل اشاره داشته و همچنانکه که گفته شد گفتاریست برای کنکاشی نو دراین زمینه.